AVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf die datum gelden dezelfde privacy regels in de gehele Europese Unie. Door de AVG worden de privacy rechten versterkt en uitgebreid.

Vanuit de AVG wordt ons als organisatie gevraagd om actief de privacy van onze relaties te waarborgen en dit vast te leggen.

In onderstaande privacyregeling externe relaties is vastgelegd op welke wijze wij invulling geven aan de AVG.

Privacyregeling externe relaties