Baggeren Amersfoort 2016 – Nieuwland en Calveen

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Amersfoort gaat BWO diverse watergangen in de wijken Nieuwland en Calveen te Amersfoort baggeren. Hierbij wordt zowel bagger als een deel van de vaste ondergrond (zand) ontgraven. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Bekijk hier ook de digitale versie van de informatiebrief.

Werkwijze

De bagger wordt verwijderd door middel van een schuifboot. Deze schuift de bagger naar centrale overslaglocaties die door BWO tijdelijk worden ingericht. De bagger wordt op deze overslaglocaties met behulp van een kraan overgeladen in een vervoersmiddel. Deze is voorzien van een vloeistofdichte bak zodat de bagger netjes vervoerd kan worden. Hierna wordt de bagger afgevoerd.

Het zand wordt ontgraven met behulp van een kleine kraan op een ponton. Deze laadt het materiaal in een kleine beunbak waarmee het zand vervolgens naar de overslaglocatie wordt gevaren. Hier wordt het zand op dezelfde manier als de bagger afgevoerd.

Overlast

Uitvoering van de werkzaamheden kan in meer of mindere mate overlast veroorzaken. Om dit maximaal te beperken dan wel te voorkomen zijn de volgende maatregelen genomen:

- Uitvoeren werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water

- Werkzaamheden worden per locatie en in een aaneengesloten werkgang door de wijk heen uitgevoerd en afgerond.

Partners

Werkzaamheden en planning

Locatie werkzaamheden: Wijken Nieuwland en Calveen te Amersfoort Periode uitvoering: Augustus – november 2016
Klik op het blauwe vlagje bij de watergang om de geplande week van uitvoering te zien
Legenda kaart: Rood: Nog te baggeren;
Blauw: Baggerwerk in uitvoering;
Groen: Baggeren gereed.

Vragen over het project?

Uitvoerder

Johan Stet

Er kan op meerdere manieren contact gezocht worden:

Via deze projectsite kunnen middels een formulier vragen, klachten of anderszins kenbaar gemaakt worden. Er wordt hier dan zo snel mogelijk op gereageerd.

Er is een wekelijks inloopspreekuur bij de uitvoerder die dan aanwezig is om u te woord te staan. Dit is op woensdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur op Zeldertsepoort.

CONTACT INFORMATIE

Bezoekadres

P. Mastebroekweg 10
7942 JZ Meppel
T. 0522 760011
info@bwobv.nl

POSTADRES

Postbus 131
7940 AC Meppel
Direct Bellen
+31 (0)522 760 011
Direct mailen
info@bwobv.nl
Naar de website