Duurzaamheid

BWO zet zich in voor duurzame oplossingen in haar werkzaamheden. Dit instrument stelt ons in staat om inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie, deze uitstoot constructief te reduceren en dit op transparante wijze te communiceren. Daarnaast participeren wij in initiatieven om kennis over CO2-reductie uit te wisselen.

Op 20 april 2017 heeft BWO BV het certificaat “CO2-prestatieladder, Samen zorgen voor minder CO2 behaald op niveau 3. De vermelding van onze certificering kunt u vinden op de website van de stichting Skao.nl.

Inzicht
BWO registreert het energieverbruik en heeft daarmee haar CO2-voetafdruk geïnventariseerd vanaf het basisjaar 2015.
Onze CO2- uitstoot bedroeg 570,1 ton CO2.

B. CO2-reductie
Voor de meest significante energiestromen is een energiemanagement actieplan opgesteld, met reductiedoelstellingen en geplande maatregelen.

Zie hier het uitgebreide document hierover:
3.B.2 Energie management actieplan (2020)
3.B.2 Energie management actieplan (2021)
3.B.2 Energie management actieplan (2022)
3.B.2 Energie management actieplan (2023)
3.B.2 Energie management actieplan (2023) N4

C. Communicatie
BWO betrekt zowel haar interne (medewerkers) als externe stakeholders in het proces van CO2-reductie. Via een de voortgangrapportage houden wij u hiervan op de hoogte.
3 C 1 Voortgangsrapportage 2019
3 C 1 Voortgangsrapportage H1 2020
3 C 1 Voortgangsrapportage 2020
3 C 1 Voortgangsrapportage H1 2021
3 C 1 Voortgangsrapportage 2021
3 C 1 Voortgangsrapportage H1 2022
3 C 1 Voortgangsrapportage 2022
3 C 1 Voortgangsrapportage H1 2023
3 C 1 Voortgangsrapportage 2023
3 C 1 Voortgangsrapportage 2023 N4

D. Participatie
Om meer kennis te vergaren en ervaringen te delen is BWO op zoek gegaan naar initiatieven die zich richten op reductie van CO2-uitstoot. Een inventarisatie van mogelijke initiatieven en beschrijving van het gekozen initiatief kunt u hieronder vinden:
3.D.1 CO2 initiatieven BWO 

BWO b.v. neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de vereniging Brandstofreductie Noordoost Nederland.

Deze vereniging organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor bedrijven uit de aannemerij en GWW-sector om kennis en ideeën over brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. De vereniging concentreert zich bewust op het brandstofverbruik omdat dit voor de deelnemers de grootste energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de CO2- uitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante energievraagstuk voor deze bedrijven.

Via de bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten en CO2-uitstoot te besparen. De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door de vereniging en worden bij de deelnemende bedrijven georganiseerd. De koers en inhoud worden bepaald door een bestuur bestaande uit een aantal van de leden, met input van alle leden van de vereniging. Per bijeenkomst is ruimte om ervaringen en kennis te delen en worden de aanwezigen zelf aan het werk gezet met praktische vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik.

Zie voor meer informatie: www.brandstofreductie.nl.

Via onderstaande links zijn de persberichten van het sectorinitiatief te lezen:
Persbericht sectorinitiatief 13-11-2019
Persbericht sectorinitiatief 03-11-2020
Persbericht sectorinitiatief 09-11-2021
Persbericht sectorinitiatief 24-05-2022
Persbericht sectorinitiatief 22-11-2022