Baggerwerken

BWO voert met haar divers materieelpark veel kleinschalig baggerwerk uit. Deze baggerwerkzaamheden kunnen afhankelijk van de situatie op verschillende manieren uitgevoerd worden, b.v. door middel van schuifboten of door de inzet van een kraan op ponton. De terreinen waarop BWO baggerwerkzaamheden uitvoert zijn:

  • Baggeren vijverpartijen en watergangen in stedelijk en landelijk gebied
  • Baggeren havens
  • Baggeren waterwegen
  • Baggeren beken en moeilijk bereikbare locaties

Naast het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden verzorgt BWO ook het gehele voortraject van survey en bemonstering en kan tevens het vervoer en afzet van de baggerspecie verzorgen.

CONTACT INFORMATIE

Bezoekadres

P. Mastebroekweg 10
7942 JZ Meppel
T. 0522 760011
info@bwobv.nl

POSTADRES

Postbus 131
7940 AC Meppel
Direct Bellen
+31 (0)522 760 011
Direct mailen
info@bwobv.nl
Naar de website